O nas...

 

Renata Ludziejewska – właściciel firmy HR Inspirations.

Posiada kilkunastoletnie korporacyjne doświadczenie i wiedzę (know-how) z różnych obszarów HR (Konsulting i Doradztwo HR, Realizacja Projektów Rekrutacyjnych, Administracja Personalna, Szkolenia, Outplacement, Obsługa Rezydentów Zagranicznych) uzyskaną podczas pracy w działach personalnych oraz przy projektach HR czołowych międzynarodowych firm: Delphi Poland, Affiliated Computer Services, Xerox Company (Unity), British American Tobacco (Lee Hecht Harrison DBM).

Doświadczenie przy realizacji projektów z obszaru BPO/SSC/IT oraz innych międzynarodowych firm zdobyła pracując jako Senior Konsultant w firmie doradztwa personalnego: Start People Professionalgdzie współpracowała m.in. z firmami: IBM BTO, IBM Polska, Capgemini Polska BTO, Sabre, International Paper, Polynt, Schneider Electric Industries Polska.

Jako konsultant i pierwszy pracownik brała udział w tworzeniu firmy Brown Brothers Harriman w Polsce. Była odpowiedzialna bezpośrednio za wsparcie wysokiego szczebla zarządzania firmy w zakresie doradztwa i konsultingu HR, przygotowania niezbędnych analiz oraz raportów dotyczących polskiego prawa pracy, rynku zatrudnienia, różnic kulturowych, legalizacji pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, a także działań wizerunkowych.

Uzupełnieniem doświadczenia zawodowego jest teoretyczna wiedza biznesowa oraz specjalistyczna uzyskana podczas studiów z obszaru: Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków (Zarządzanie Zespołem); Prawa Pracy - Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Formalne aspekty legalizacji pobytu oraz zatrudnienia w Unii Europejskiej) oraz Executive MBA, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków/Uniwersytet Sztokholmski (Ocena implementacji procesu Six Sigma w firmie X). Dodatkowo ukończyła szereg kursów z zakresu: przedsiębiorczości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców, interview opartego na kompetencjach, skutecznej prezentacji, efektywnej komunikacji i in.

Posiada certyfikat uprawiający do pracy z narzędziami diagnostycznymi, w tym do wykonywania analizy indywidualnej przy pomocy Extended Disc.

Współpracujemy z najlepszymi Konsultantami HR oraz biznesowymi przy realizacji dużych, zaawansowanych projektów.

 

 

Marek Amrogowicz – psycholog biznesu, trener i konsultant zarzadzania. Od kilkunastu lat wspiera organizacje w osiąganiu rezultatów poprzez rozwój kompetencji pracowników, głównie liderów.

W swojej pracy kieruje się Nowym Modelem Kirkpatricka (posiada certyfikat Kirkpatrick Certified Professional Bronze Level), zgodnie z którym potrzeby rozwojowe analizowane są pod kątem rezultatów jakie mają osiągnąć pracownicy. Tym samym działania rozwojowe wynikają z celów biznesowych i je wspierają.

Specjalizuje się w pracy z managerami, zarówno na sali szkoleniowej jak podczas sesji indywidulanych. Tworzy i realizuje projekty dostosowane do różnych poziomów doświadczenia: First Time Manager – rozwijających podstawowe kompetencje managerskie, jak również Akademii Managerskich dla doświadczonej kadry oraz Top Manager, skierowanej do wyższej kadry managerskiej.  Projekty tego typu realizował m.in. dla takich firm jak: Grupa FCA, BP Europa SE Oddział w Polsce, Magneti Marelli, Nowy Styl Group.

W obszarze szkoleń managerskich korzysta z koncepcji Zarządzania Sytuacyjnego Kena Blancharda, Empowermentu Pracowników oraz podejścia Agile w zarządzaniu (posiada certyfikat Management 3.0). W praktyce oznacza to przygotowanie managerów do budowania zaangażowania i autonomii (czyli samodzielności) pracowników.

Kolejnym obszarem działań jest facylitacja i moderowanie spotkań. Tu pomaga grupom zdefiniować i osiągnąć cele spotkania. Są to zarówno sesje kreatywne (z wykorzystaniem technik twórczego generowania pomysłów oraz Design Thinking), jak i warsztaty rozwiązywania problemów i planowania działań.

Z wykształcenia psycholog – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizacja psychologia biznesu. Ukończył m.in.: 280cio godzinną szkołę trenerów przygotowującą do pracy z grupą metodami aktywnymi, warsztatowymi - „BAZA” (pierwszy stopień do rekomendacji trenerskiej PTP) oraz Małopolską Szkołę Trenerów Biznesu „Rozvyak” – 190 godzin szkoleń dla trenerów na poziomie zaawansowanym. Posiada certyfikat Extended DISC do diagnozy indywidualnej i zespołowej oraz Kirkpatrick Four Levels Evaluation