Audyt procesów HR

Oferujemy przeprowadzenie szczegółowej analizy firmy ze szczególnym uwzględnieniem procesów HR (planowania zatrudnienia i rekrutacji, adaptacji, szkoleń, rozwoju zawodowego, ocen pracy, motywowania pozafinansowego), następnie opisanie stanu istniejącego oraz przygotowanie rekomendacji działań.

Efektem audytu będzie propozycja kierunków zmian w zakresie uporządkowania/ułożenia optymalnych procesów HR w firmie np. opracowanie nowych lub ulepszenie istniejących procesów, procedur, optymalizacja kosztów i zatrudnienia, wzrost motywacji i zadowolenia pracowników, umocnienie działu personalnego.