Outplacement

Outplacement (zwolnienia monitorowane) – działania mające na celu wspomaganie firmy i pracowników w procesie zwalniania z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy i finansowanych przez pracodawcę. Podjęte działania pozwalają na zminimalizowanie zagrożenia będącego nieodłącznym elementem restrukturyzacji oraz poprawienie wizerunku pracodawcy na rynku.

Oferta obejmuje:

  • wsparcie osób poszukujących pracy – wspieramy pracowników w procesie aktywnego poszukiwania nowych możliwości zatrudnienia na rynku pracy poprzez zindywidualizowane doradztwo zawodowe i aktywne poszukiwanie ofert pracy oraz informacji dotyczących prowadzonych przez przedsiębiorców/agencje doradcze projektów rekrutacyjnych
  • organizujemy szkolenia/indywidualne sesje oferujące wsparcie w zakresie: przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowie rekrutacyjnej, wsparcia w wyborze najlepszej opcji poszukiwania nowego miejsca pracy
  • doradztwo w zakresie założenia i prowadzenia własnej firmy
  • pomagamy w poszukiwaniach najbardziej dopasowanych szkoleń uzupełniających kwalifikacje
  • dostęp do narzędzi, testów, umożliwiających pogłębienie autorefleksji o własnych celach zawodowych i kompetencjach
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.