Rekrutacja i Selekcja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obszarze rekrutacji i selekcji oferujemy wsparcie w całym procesie rekrutacji od etapu projektowania, pozyskiwania najlepszych Kandydatów, przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych, testów, aż po przedstawianie rekomendacji osób najlepiej pasujących do wymagań organizacji.

Współpraca z firmami oparta jest na całościowej wizji firmy jako organizacji, której podstawą są kompetencje.

Nasza oferta obejmuje:

 • Executive Search / Direct Search – prowadzimy poszukiwania bezpośrednie w celu znalezienia najlepszych, w tym najwyższego szczebla zarządzania, Kandydatów dostępnych na rynku w oparciu o znajomość branży, wskazanie Klienta, własne kontakty oraz umiejętność dotarcia bezpośredniego do Kandydata
 • rekrutacje na stanowiska managerskie, specjalistyczne, asystenckie
 • rekrutacje pojedyncze i masowe dla SSC, BPO – przeprowadzamy projekty rekrutacyjne pojedyncze oraz masowe dla Klientów z centrów usług wspólnych, outsourcingu procesów biznesowych. Rekrutacje masowe polegają na udziale w procesie rekrutacji dużej liczby pracowników o podobnych kwalifikacjach w celu obsady dużej liczby stanowisk w organizacji
 • doradztwo w zakresie wyboru kampanii rekrutacyjnych – doradzamy w zakresie ukierunkowywania kampanii, których celem jest przyciągnięcie najlepszych na rynku kandydatów.

Nasze atuty:

 • znajomość rynku i wieloletnie doświadczenie
 • innowacyjne metody rekrutowania kandydatów
 • system rekrutacji dający gwarancję dotarcia do najwyższej klasy specjalistów i managerów
 • udzielamy gwarancji na rekrutację – w przypadku przerwania zatrudnienia w okresie objętym gwarancją ponawiamy bezpłatnie dla Klienta proces rekrutacyjny

Specjalizujemy się w obszarach biznesu:

 • kadra zarządzająca
 • HR, finanse & księgowość
 • sprzedaż & marketing
 • inżynieria & produkcja